45. Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka

Eliminacje gminne, 18 marca 2022 r. godz. 10.00. Konstanciński Dom Kultury, Willa Gryf, ul. Sobieskiego 13

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII szkoły podstawowej. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych.

W eliminacjach gminnych zmierzą się laureaci pierwszych trzech miejsc z poszczególnych kategorii wiekowych wyłonieni podczas eliminacji szkolnych.

Termin składania dokumentów (protokołów, kart oraz oświadczeń) upływa 15 marca 2022 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w KDK ul. Mostowa 15  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

Przesłuchanie finałowe  45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12 w  Warszawie,  9 i 10 kwietnia 2022 r.  Koncert Laureatów – 24 kwietnia 2022 r. także w MIK.

Więcej informacji:

https://www.mik.waw.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-45-konkursie-recytatorskim-warszawska-syrenka/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status