Konstancinianki Wszech Czasów – dr Wanda Szczawińska. W służbie pediatrii.

Choć sama zdecydowałam się iść drogą nieco samotną – nie założywszy rodziny i z własnego wyboru potomstwa nie posiadając, co nieco skandalem mogłoby się wydawać w czasach mi współczesnych – szacunkiem ogromnym darzę Wandę Szczawińską, znaną doktor w pediatrii działającą, co ogrom wysiłków ku dobru dzieci zmierzających podejmuje. Dumna jestem, iż ta światła, wykształcona kobieta właśnie nasze okolice uznała za odpowiednie dla swojego Sanatorium. A przecież mogła wybrać dowolne miejsce w Europie, gdyż w dalekiej Genewie na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu studiowała, zdobywając stopień doktora nauk przyrodniczych.  Zresztą kariera naukowa stała przed panią Doktor otworem – wszak Wanda nie tylko wykładowcą Uniwersytetu Latającego w Warszawie była, ale także na Sorbonie samej w pracowni biologicznej pracowała, co przyniosło jej uznanie szerokie i stopień doktora medycyny.

Już u progu swej kariery Wanda – zauważając potrzeby najmłodszych – specjalizować się w pediatrii poczęła, otwierając jedną z pierwszych poradni lekarskich dla niemowląt. Jej dziełem jest także zacnie działające Towarzystwo „Kropla Mleka”, które w zamierzeniach swoich zajmuje się propagowaniem higieny dziecięcej, by świadomość odporności rosła w narodzie, przez co choróbstwa wszelakie skutecznie omijały najsłabszych jego członków. Nadmienić koniecznie muszę, iż Wanda w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Lekarek widnieje jako przedstawicielka na całą Polskę!

Tym większą wdzięczność jej winniśmy, gdy właśnie w Skolimowie sanatorium prowadzić zaczęła, wymiernie przyczyniając się do wzrostu świetności tych regionów, o których zaczęto mówić, iż na zdrowie korzystnie wpływają. Miło jest patrzeć, jak to powietrze, te lasy, ta czystość Natury, która w letnisku naszym panuje – służy poprawie samopoczucia przebywających w nim Gości, a i Mieszkańcom samym walory swe oddaje, co Wanda świetnie wykorzystać umiała.

A za zasługi swoje na polu pediatrii poczynione, Dr Szczawińska w 1954r. odznaczona zostanie Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Satysfakcję osobistą z tego faktu mam, bo doceniona została mądra i wykształcona kobieta.

===========

Wanda Szczawińska. Urodzona w 1866 w Warszawie. Zmarła 21 kwietnia 1955 w Krakowie, pochowana została na Cmentarzu Rakowickim.

===========

*Spotkanie tych dwóch Konstancinanek mogło nie mieć miejsca. Ale z pewnością byłoby ciekawe.

Opowieść jest częścią projektu „Konstancinianki Wszech Czasów” realizowanego przez Konstanciński Dom Kultury Hugonówka. W ramach projektu organizowana jest wystawa, przewidziane spotkania warsztatowe w szkołach oraz spektakl teatralny, którego autorami będzie konstancińska młodzież. Projekt realizowany w ramach grantu przyznanego przez Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm jutra”.

#konstanciniankiwszechczasów #patriotyzmjutra #konstancinjeziorna #konstancinskidomkultury #muzeumhistoriipolski

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status