Konstanciński Dom Kultury w programie Erasmus

Konstanciński Dom Kultury otrzymał w 2021 roku dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Edukacja dorosłych kluczem do eliminacji wyłączenia społecznego w Konstancinie-Jeziornie”

Kwota dofinansowania wynosi : 27 094,00 EURO.
W związku z realizacją programu pracownicy Konstancińskiego Domu Kultury odbędą międzynarodowe mobilności, w ramach których podniosą swoje kompetencje.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status