Marta Czok „O nas”

Malarstwo Marty Czok

22 kwietnia – 26 maja

Dzieła Marty Czok, brytyjskiej malarki polskiego pochodzenia po raz pierwszy prezentowano
we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie w 2017 roku.

Marta Czok, rok urodzenia – 1947, Bejrut w Libanie, na wojennym szlaku II Korpusu Armii
Wojska Polskiego, w której służyli Jej rodzice Jadwiga i Józef Czok. Jej dzieciństwo to ciągłe
przemieszczanie się, emigracja rodziny z Libanu przez Włochy do Wielkiej Brytanii, gdzie spędziła
najmłodsze lata na londyńskich przedmieściach, doświadczając trudnej sytuacji materialnej
emigrantów. Wychowywała się w środowisku polskiej kultury, języka i literatury. Obrazy
z dzieciństwa głęboko utkwiły w pamięci przyszłej malarki i po latach wielokrotnie wracały w Jej
pracach. Wykształcenie Czok zdobyła w prestiżowej St. Martin’s School of Art w Londynie, tu
odnotowała sukcesy swoich pierwszych wystaw, w tym w londyńskiej Royal Academy. Kolejne
sukcesy wystawiennicze pojawiły się już we Włoszech, gdzie przeprowadziła się wraz z mężem
w połowie lat 70. Wystawy w muzeach i galeriach na całym świecie zaopatrzone licznymi
wydawnictwami katalogów i albumów zawierają biograficzną informację, w której Marta Czok
zaznacza, że jest Polką.

Malarstwo Artystki można podzielić na dwa obszary tematyczne. Pierwszy obszar to
rodzina, dzieciństwo i zabawy, drugi – metaforyczne formy i odniesienia do historii sztuki i
współczesności społeczno-politycznej świata. W wymienionych obszarach tematycznych dominują
dwa nurty: pierwszy, satyryczny, pozwalający Artystce na niczym nieskrępowane wypowiadanie się
i krytykę społeczno-polityczną oraz drugi, jak sama go określa, lżejszy, pozwalający na swobodną
interpretację wspomnień z czasów dzieciństwa, w których narracja często symboliczna i
groteskowa, a zarazem prosta i czytelna, obraca się wokół życia w zbombardowanym w czasie wojny
Londynie. Na szczególną uwagę zasługują wielopostaciowe sceny na tle miejskiej architektury, w
których Czok przywołuje wspomnienia z wczesnych lat w Londynie. Zaglądanie przez otwarte okna
zniszczonych wojną domów bez ścian było jedną z form zaspokajania dziecięcej ciekawości.

Wielu krytyków sztuki i recenzentów twórczości Marty Czok zauważa Jej międzykulturowy
horyzont i wielowymiarową wizję rzeczywistości, która łączy symbolizm, narrację, emocje i ironię.
Niewątpliwie Marta Czok posiada silną osobowość, poczucie własnej tożsamości, odwagę
i bezkompromisowość. Jej zdaniem rolą artysty jest wyrażanie swoich obaw w każdej sprawie, która
dotyczy człowieka i jego bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Posługując się ironią, a nawet
prowokacją, poddaje swoje spostrzeżenia refleksji egzystencjalnej, odnosząc się do tematów
historii, religii, a także wojny, której skutki zaważyły na Jej życiu osobistym i rodzinnym. Łamiąc
wszelkie wzorce „politycznie poprawne”, odważnie stawia pytania o moralność i etykę
najważniejszych osobistości tego świata. Dotyka tematów historii, przestrzega przed
niedocenianiem wydarzeń z przeszłości, których jako ślepcy, pędzący przez życie, nie zauważamy.

Henryka Milczanowska 

kurator wystawy

22 kwietnia, godz. 17.00 – wernisaż

KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

wstęp wolny

Wystawa czynna do 26 maja

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status