Muzeum Wycinanki w Mirkowie

Kazimierz Jańczuk, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna przekazał Edycie Markiewicz-Brzozowskiej, Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury klucze do zabytkowego Domu Ludowego – przyszłej siedziby Muzeum Wycinanki. Po zakończeniu pełnej wyzwań rewitalizacji powstała architektoniczna perełka.

Dom Ludowy przy ul. Anny Walentynowicz 18 w Mirkowie został wybrany na siedzibę Muzeum ze względu na jego historyczne związki z Papiernią – powstał z inicjatywy i środków ówczesnego właściciela Fabryki Edwarda Natansona oraz składek robotników. Budynek wyróżnia się też piękną bryłą. Zbudowany został w 1908 roku według projektu Stefana Szyllera – wybitnego architekta i konserwatora zabytków, autora m.in. gmachu głównego Politechniki Warszawskiej, Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i mostu Księcia Józefa Poniatowskiego.

Wycinankowa wstęga

Jak na przyszłe Muzeum Wycinanki przystało, uroczystość zainaugurowało przecięcie wyjątkowej wstęgi w formie wycinankowej kryzy autorstwa artystki ludowej Czesławy Kaczyńskiej z Kadzidła na Kurpiach. Co ciekawe, wstęgę przecięto nożycami do… strzyżenia owiec, których do robienia wycinanek używają artyści ludowi. Przecięcia wstęgi dokonali Emil Sawicki z Urzędu Marszałkowskiego, Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Kazimierz Jańczuk, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Andrzej Cieślawski i Edyta Markiewicz-Brzozowska, która następnie odebrała klucze do Muzeum z rąk burmistrza.

Największa kolekcja w Polsce

Z powodu reżimu sanitarnego liczba gości była ograniczona. W uroczystości wzięli udział  m.in. przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dzięki których dotacji, połączonej ze środkami gminy Konstancin-Jeziorna, możliwe było przeprowadzenie gruntownego remontu i przystosowanie budynku do potrzeb Muzeum. Licznie obecni byli również dyrektorzy instytucji kultury, konstancińscy radni, przedstawiciele władz samorządowych – sejmiku mazowieckiego, starostwa, radni oraz burmistrzowie sąsiednich gmin, a także przyjaciele Konstancińskiego Dom Kultury i Muzeum Wycinanki. Uroczystość uświetnił gość specjalny, dr Antoni Śledziewski, który przekazał swoją imponująca kolekcję wycinanek Konstancińskiemu Domowi Kultury. Dzięki tej darowiźnie, rozbudowanej staraniem KDK o bezcenne zabytkowe obiekty, Muzeum będzie się szczycić największą tego typu kolekcją w Polsce. Mimo że ekspozycja nie została jeszcze otwarta, artyści i kolekcjonerzy z całej Polski przekazują swoje eksponaty. Państwo Celina i Wincenty Staśkiewiczowie podarowali wycinankę wykonaną w 1933 roku. Jest to obecnie najstarsza praca w kolekcji.

Wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Europy

Edyta Markiewicz-Brzozowska podziękowała Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz konstancińskiej radzie miejskiej burmistrzowi i pracownikom magistratu za pomoc, zaangażowanie, zaufanie, otwartość i odwagę we wspieraniu pionierskich pomysłów. – Dziękuję za dostrzeżenie potencjału Muzeum Wycinanki dla ochrony unikatowego dziedzictwa kulturowego naszego regionu, wzmacniania tożsamości kulturowej i rozwoju atrakcyjności turystycznej Mazowsza – mówiła dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury. – Dzięki finansowemu wsparciu prac nad rewitalizacją zabytkowego Domu Ludowego i przygotowaniu w nim pierwszego w Polsce Muzeum Wycinanki, powstanie niezwykły projekt muzealno-edukacyjny, który będzie wyróżniał Mazowsze na kulturalnej mapie Europy. Po uroczystości goście spróbowali swoich sił na warsztatach wycinankarstwa prowadzonych przez artystki Jadwigę Niedźwiedzką i Joannę Dudę.

Otwarcie jesienią

Aktualnie Konstanciński Dom Kultury pracuje nad wystawą stałą i programem Muzeum, które prawdopodobnie jesienią powita zwiedzających. Oprócz stałej ekspozycji będą się w nim odbywały okolicznościowe wystawy oraz warsztaty, propagujące tę sztukę. Program Muzeum będzie skierowany zarówno do dorosłych, jak i do młodzieży i dzieci.

Fot. Tomasz Kwiręg
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status