Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Konstancina-Jeziorny

Wystawa prezentuje dzieje Konstancina-Jeziorny od czasów najdawniejszych po współczesne z uwzględnieniem powstałych tu u schyłku XIX w. letnisk – Skolimowa i Konstancina, a także Jeziorny i funkcjonującej tam przez 250 lat fabryki papieru oraz nadwiślańskich wsi wchodzących w skład mikroregionu Urzecze. Na wystawie pokazane są archiwalne zdjęcia, stare pocztówki, unikalne mapy i dokumenty, artykuły i wycinki prasowe a także pamiątkowe przedmioty oraz stare monety. Osobna część wystawy poświęcona jest dziedzictwu przyrodniczemu Konstancina-Jeziorny, jego bogatej faunie i florze oraz istniejącym na jego terenie obszarom chronionym i rezerwatom przyrody.

SALA MUZEALNA W HUGONÓWCE

Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15 (PRZYZIEMIE)

Wystawa stała, wtorek – niedziela, w godz. 11.00 – 18.00

Wstęp wolny, reżim sanitarny

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status