Empatyczny czerwiec w Gryfie

EMPATYCZNY CZERWIEC – cykl czterech spotkań, których motywem przewodnim jest komunikacja, połączenie, porozumienie, empatia, autentyczność. W kontakcie ze sobą, ze swoimi potrzebami i uczuciami. W słowie, w ruchu, w dotyku. Z szacunkiem i uważnością. Z ciekawością. W zgodzie ze sobą.

O empatii

Empatia, to po prostu pewien rodzaj zrozumienia. Jednak nie jest to zrozumienie intelektualne, kiedy pojmujemy, co druga osoba do nas mówi. Empatia, to coś głębszego, cenniejszego. Możemy ją nazwać rozumieniem serca, kiedy widzimy piękno w drugim człowieku.

Po pierwsze, empatia wymaga pełnej obecności: skupienia się na tym, czym żyje w danej chwili druga osoba, na jej uczuciach i potrzebach.

Po drugie, wymaga upewnienia się, czy dobrze rozpoznajemy te uczucia i potrzeby. Obie te rzeczy możemy zrobić w milczeniu… (M. Rosenberg/NVC)

O rezonansie empatycznym

to czucie, że inna osoba w pełni nas rozumie i patrzy na nas z emocjonalnym ciepłem i szczerością. To wiedza, że nasze uczucia i pragnienia są dla niej w pełni zrozumiałe… Gdy mowa o rezonowaniu, osoba, która odbiera, może powiedzieć: “Tak, jesteś ze mną. Rozumiesz mnie”. Może to być powiedziane wprost, ale może też być wyrażone przez  westchnienie i fizyczne odprężenie…Rezonowania doświadczają dwie osoby… Osoba odbierająca musi sama stwierdzić, czy czuje rezonowanie.(S. Peyton/RH)

O potrzebach

Wiele dyscyplin naukowych oraz szkół terapeutycznych wspomina o potrzebach; ich definicje i listy bywają bardzo różne…

Rosenberg (twórca NVC) określał potrzeby jako ”olej napędowy” (fuel of life). Są one motorem, motywatorem, a czasem nawet tlenem – gdyż decydują o przeżyciu… Dbanie o potrzeby wspiera nie tyle podtrzymanie życia, ile życie pełnią życia, cokolwiek to  dla każdego z nas znaczy.

Potrzeby są uniwersalne, to znaczy wspólne dla wszystkich dla wszystkich istot ludzkich lub ich ogromnej większości…

Tom Bond (uczeń i przyjaciel  M. Rosenberga) postrzega potrzeby jako „sposób, w który chcemy doświadczać życia” (frag. książki z A. Pietlicka /certyfikowana trenerka CNVC/- Bez kluczenia…)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOTKANIACH

 

wtorek, 25 czerwca, godz. 18.00 – 21.00

Życzliwe spotkania rodzicielskie + opieka nad dziećmi. Komunikacja wspierająca Porozumienie

KDK Gryf, ul. Sobieskiego 13

 

Radośnie zachęcamy na warsztatowe spotkania dla rodziców oraz opiekunów dzieci i do wspólnego poznawania i omawiania potrzeb, rozwijania przez doświadczanie naszych kompetencji w obszarze empatycznej komunikacji, dobrostanu i relacji wg NVC (Porozumienie bez Przemocy), RH (Resonant Healing) i SAP (Stosowana Analiza Potrzeb).

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku 3-9 lat w formie zajęć ruchowych i arteterapii poprzez sztuki plastyczne. Zajęcia prowadzone przez Gosię mają na celu rozwijanie świadomości własnego ciała oraz przestrzeni, budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania, akceptacji i otwartości między uczestnikami w grupie, nabywanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie kreatywności, rozwijanie wrażliwości wyobraźni i twórczego myślenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, doskonalenie sprawności manualnej, na zajęciach ważny jest sam proces tworzenia niż efekt końcowy.

Skontaktuj się z prowadzącą pod nr telefonu 535 999 896, jeśli masz wątpliwości lub pytania.

Prowadzące: Kasia Romaniuk, Gosia Kostecka

Kasia Romaniuk – jestem mamą trójki nastolatków- w tym w spektrum autyzmu i ADHD i od 2022 r. prowadzę w grupę wsparcia dla takich rodziców, pasjonatką NVC i empatycznego rezonowania (Resonant Healing) oraz neurobiologii,  trenerką empatycznej komunikacji, mediatorką, facylitatorką kręgów: dialogowych, naprawczych. Otwartą na inne podejścia służące życiu i szukam  współ-…

Małgorzata Kostecka- Arteterapeutka, instruktorka dramy, trenerka ruchu rozwijającego wg W. Sherborne, trenerka metody pracy z ciałem i emocjami Living Dance Form. Współzałożycielka teatru tańca i improwizacji poRuszenie. Od wielu lat praktykuje różne formy pracy z ciałem i tańcem np joga, 5 rytmów, kontakt improwizacja masaż Lomi Lomi brała udział w preformacjach i spektaklach tanecznych.

Wiek: dorośli od 18 roku życia oraz dzieci w wieku od 3 do 9 lat

Wstęp: opłata dobrowolna*

Jeśli chcesz dołączyć do spotkania lub jeśli tylko chcesz (dla nas to bardzo cenne!) dać znać, co umożliwiłoby Ci udział lub dałoby Ci więcej łatwości, wypełnij pasujące odpowiedzi w poniższym
formularzu.

ZAPISZ SIĘ

Więcej informacji pod adresem mailowym: metta.kasia.romaniuk@gmail.com

——————————

* Co oznacza opłata dobrowolna? Wydarzenie jest naszym darem dla Was, nie jest objęte dofinansowaniem, nie ma też narzuconego kosztu za udział i jednocześnie potrzebny jest wkład oraz zaangażowanie w przygotowanie. Chcemy to robić i chcemy, aby wszyscy chętni mogli uczestniczyć niezależnie od zasobów finansowych, też zadbać o spełnienie naszych potrzeb: zrównoważonego rozwoju, wzrostu, wiedzy, tworzenia wspólnoty opartej na porozumieniu, życzliwości, empatii, współpracy. Chcemy wnosić w rzeczywistość ideę ekonomii daru; pokazywać sprawiedliwość finansową- że o pieniądzach możemy rozmawiać w oparciu o potrzeby (zaspokojone i niezaspokojone).

Pieniądze są formą wdzięczności od świata za to co robimy. Odpowiedzią na to co z siebie dajemy. Chcemy, aby przyczyniały się do rozwoju, wzrostu tego co wartościowe i służące życiu!

Jeśli poczujesz się obdarowaną i to co robimy  zaspokaja Twoje potrzeby, wzbogaca życie Twoje, lub/i chcesz, aby inni także mieli taką możliwość, po zakończeniu  spotkania możesz nas obdarować, w imieniu własnym lub/i innych uczestniczek dowolną kwotą i tylko wtedy, kiedy Twój dar/intencja płynie z głębi serca!

I jeśli obecnie nie masz, to też jest zupełnie OK. Może jesteś w stanie w inny- niematerialny sposób wesprzeć to działanie?

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status