Finisaż wystawy Tytus Dzieduszycki-Sas
FINISAŻ WYSTAWY

TYTUS DZIEDUSZYCKI-SAS
W 90. rocznicę urodzin

21.04 – 19.05.2024 r.

Wystawę prac Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa zwieńczy spotkanie poświęcone twórczości artysty z udziałem prof. Marcina Lachowskiego i dr. hab. Piotra Majewskiego.

Dr hab. Marcin Lachowski (ur. 1975), jest profesorem uczelni w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kuratorem w Muzeum Narodowym w Lublinie. Zajmuje się sztuką współczesną i historią krytyki artystycznej. Opublikował szereg książek, m.in. Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u (2006) oraz Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945-1960 (2013). Jest współredaktorem wielu książek, serii wydawniczych i publikacji w tym dotyczących lubelskiej grupy Zamek, której współtwórcą był Tytus Dzieduszycki-Sas (Grupa Zamek. Historia – krytyka – sztukaGrupa „Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia). Pracuje również w Muzeum Narodowym w Lublinie oraz współpracuje z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. Był kuratorem wystaw, m.in. „Grzegorz Kowalski i Pracownia. Obiekty i projekcje” (Lublin, 2008), „Andrzej Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego” (2023). Publikował teksty m.in. w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Rocznikach Humanistycznych”, „Ikonothece”, „Kresach”, „Znaku”, a także w katalogach wystaw. Jest Prezesem lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Dr hab. Piotr Majewski (ur. 1970) jest historykiem sztuki, profesorem uczelni w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Specjalizuje się w dziejach sztuki nowoczesnej i współczesnej z naciskiem na tradycję awangardową, migracje artystyczne oraz recepcję sztuki z Europy Środkowo-Wschodniej w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Jego zainteresowania badawcze obejmują również krytykę artystyczną, relacje pomiędzy sztuką współczesną a kulturą popularną, polityczne uwarunkowania twórczości artystycznej oraz zagadnienia designu i architektury XX i XXI wieku. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji a także kuratorem wystaw i inicjatorem projektów badawczych, w tym dotyczących twórczości Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa. W latach 2007-2009 zrealizował projekt poświęcony dziejom Grupy „Zamek”. W 2011 r. zajmował się opracowaniem i inwentaryzacją archiwum Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa w Paryżu. W 2012 był kuratorem wystawy Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973). Pomiędzy Lublinem a Paryżem w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

 

 

Na wystawie w Hugonówce do 19 maja włącznie podziwiać można około 60 prac, a także zdjęcia dotyczące życia i twórczości artysty. Kilka prac Tytusa Dzieduszyckiego oraz prace artystów z grupy Phases, z którym był związany jest pokazywanych obecnie również na trwającej do 11 sierpnia wystawie „Surrealizm. Inne mity” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

Tytus Dzieduszycki (1934-1973) należy do grona wybitnych choć zapomnianych polskich artystów awangardowych 2 poł. XX wieku. Zajmował się rysunkiem i malarstwem, tworzył kolaże, asamblaże i obiekty kinetyczne, projektował wnętrza i przedmioty użytkowe, zajmował się architekturą. Jego prace, począwszy od wczesnych szkiców o tematyce przyrodniczej, po asamblaże związane z malarstwem materii i surrealizmem, przeniknięte są spontaniczną kreatywnością i otwartością na eksperyment, ale także głęboko ekologicznym podejściem do natury i refleksją na temat obecności człowieka we wszechświecie.

 

Finisaż 19 maja, o godz. 16.00

Kurator: Hanna Kaniasta

Wstęp wolny.
Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status