Klauni bez granic zapraszają do Hugonówki / Клоуни без кордонів запрошують до Гугонівки

Klauni bez granic zapraszają do Hugonówki / Клоуни без кордонів запрошують до Гугонівки

Szczególnie gorąco zapraszamy dzieci i rodziny z Ukrainy / особливо вітаються діти та сім’ї з України

Uśmiech dziecka jest najcenniejszym darem. Aby wnieść odrobinę radości w obecny czas – zapraszamy dzieci – szczególnie te, które przybyły do nas z Ukrainy – na pokaz „Klauni bez granic”. Pokaz jest inicjatywą Fundacji Payasas Sin Fronteras z Hiszpanii, a tworzą go zawodowi artyści i artystki: klauni, akrobaci i muzycy, którzy jako wolontariusze występują dla społeczności z miejsc dotkniętych konfliktami zbrojnymi, wojną i klęskami żywiołowymi. Pokazy Payasos Sin Fronteras pozwalają na chwilę ulgi, radości i wspólnego śmiechu – jednocząc w chwili wytchnienia dzieci i dorosłych.

Усмішка дитини – найдорожчий дар. Щоб принести трохи радості в теперішній час – запрошуємо дітей – особливо тих, хто приїхав до нас з України – на шоу «Клоуни без кордонів». Шоу є ініціативою Payasas Sin Fronteras Foundation з Іспанії, і його створюють професійні художники: клоуни, акробати та музиканти, які є волонтерами для громад з місць, які постраждали від збройних конфліктів, війни та стихійних лих. Шоу Payasos Sin Fronteras дають мить полегшення, радості та спільного сміху, об’єднуючи дітей і дорослих у хвилину відпочинку.

18 marca (piątek) godz. 18.00

Konstanciński Dom Kultury Hugonówka
ul. Mostowa 15
Konstancin-Jeziorna

18 березня (п’ятниця) 18.00

Вхід вільний
Констанцінський будинок культури Гугонівка
вул. Мостова 15
Констанцин-Єзерна

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status