Klub Historyczny

W poszukiwaniu własnych korzeni…

Prelegent: Andrzej Krzyżanowski

Spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w KDK Gryf przy ul. Sobieskiego 13. Działalność Klubu to otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Spotkania będą miały urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych.

Koordynatorem Klubu jest Witold Rawski

 

Konstanciński Dom Kultury Gryf, ul. Sobieskiego 13

Wtorek, 10 stycznia, godz. 18.00

Wstęp wolny

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status