Klub Historyczny

Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki – Rzecz o przeszłości jeziorańskich bibliotek

W III tysiącleciu p.n.e. istniały już biblioteki w Egipcie i Chinach. W Mezopotamii w VII w. p.n.e. powstała Biblioteka Aszurbanipala zawierająca ponad 5000 dzieł na ponad 30 tys. tabliczkach klinowych. W starożytnej Grecji, w VI wieku p.n.e, funkcjonowały biblioteki Polikratesa na wyspie Samos oraz Pizystrata w Atenach. Do najsłynniejszych zaliczały się biblioteki w Aleksandrii – Biblioteka Aleksandryjska założona przez Ptolemeuszów oraz biblioteka Serapejon przy świątyni Serapisa. W XVIII–XIX w. zaczęły powstawać biblioteki towarzystw naukowych. W XIX w. i początku XX w. wraz z upowszechnieniem się nauki biblioteki uzyskały rangę instytucji społeczno-kulturalnych o charakterze publicznym. Biblioteki i ich funkcje stawały się coraz bardziej zróżnicowane. Powstały i rozwijały się biblioteki powszechne.

A jak rozwijały się biblioteki na terenie Jeziorny; jaki był regulamin gminnej biblioteki; Fundacja im. Stefana Nowickiego – a cóż to takiego; kiedy została otwarta biblioteka gminna w Jeziornie; co ma wspólnego biblioteka z rocznicą odzyskania niepodległości, jak działała cenzura w bibliotece i wiele innych ciekawostek… Tylko na spotkaniu Klubu Historycznego!

Na spotkania Klubu Historycznego zapraszamy wszystkich sympatyków lokalnej historii. Spotkania będą się odbywały w każdy drugi wtorek miesiąca w KDK Gryf, przy ul. Sobieskiego 13. Działalność Klubu to otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Spotkania będą miały urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych.

Koordynatorem Klubu jest historyk Witold Rawski

 

Konstanciński Dom Kultury Gryf, ul. Sobieskiego 13

Wtorek, 14 października, godz. 18.00

Wstęp wolny, reżim sanitarny (maseczki, dystans, dezynfekcja rąk)

Limit miejsc – 50 %

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status