Klub Historyczny

Kapitan AK – Barbara Rewkiewicz-Sadowska

Zapraszamy pasjonatów lokalnych dziejów na spotkanie Klubu Historycznego. Tym razem prowadzący, Witold Rawski opowie o wybitnej postaci, bohaterce, Barbarze Sadowskiej. W zeszłym roku minęła setna rocznica jej urodzin i trzydziesta śmierci. Mieszkanka m.in. Klarysewa, w AK działała w komórce wywiadowczej „Pralnia”, a następnie „Pralnia II”.  Odgrywała jedną z kluczowych ról w podziemiu poakowskim – była szefem komórki wywiadowczej AK-DSZ-WiN o kryptonimie „Liceum”.

Działalność Klubu to otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bohaterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny i okolic. Spotkania będą miały urozmaiconą formę: filmy, wystawy, prelekcje historyków, kombatantów i świadków wydarzeń historycznych.

Koordynatorem Klubu jest historyk Witold Rawski.

 

1 marca, godz. 18.00

Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15

Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu wydarzenia od godz. 12.00.

Reżim sanitarny

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status