„Nad Wisłą, na Urzeczu. Tu było żyć trudno, ale się opłacało…” – oprowadzenie kuratorskie
„Nad Wisłą, na Urzeczu. Tu było żyć trudno, ale się opłacało…” to niezwykła wystawa mobilna – kontynuacja wystawy czasowej, eksponowanej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 21 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie,

dzięki któremu będziecie mogli lepiej poznać zagubiony region

– nadwiślańskie Urzecze.

O niezwykłym miejscu opowiadać będą Mariusz Raniszewski – kurator wystawy oraz dr Łukasz Maurycy Stanaszek – konsultant naukowy wystawy.

Galeria Hugonówka
16 stycznia 2022
– godz. 11.00
– godz. 12.00
Wstęp wolny na zapisy: tel. (22) 484 20 20, mail: biuro@hugonowka.pl.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje reżim sanitarny.
========================
Wystawa ma na celu pokazanie szerszej społeczności słabo znanego regionu Urzecza, położonego po obu stronach Wisły między Czerskiem a Warszawą, którego tradycje związane są z flisakami i osadnictwem olęderskim.
Etnografia Urzecza została na wystawie przedstawiona poprzez pryzmat pamięci jego współczesnych mieszkańców oraz zasoby archiwalne. Narracja koncentruje się na trzech społecznościach, których współistnienie stworzyło kulturę tego regionu: włościan (Mazurów), flisaków (oryli) i olędrów. Na wystawie pokazano kopie damskiego i męskiego stroju wilanowskiego z nadwiślańskiego Urzecza, stanowiące jeden z najistotniejszych elementów charakteryzujących folklor regionu. Na stronę ekspozycyjną wystawy składają się gabloty (na stroje), plansze z opisami i ikonografią, zdjęcia archiwalne i współczesne oraz obiekty udostępnione przez podmioty prywatne.
Na trzech monitorach prezentowane są tematyczne wywiady wideo ze współczesnymi mieszkańcami Urzecza, zapisy filmowe przedstawiające folklor oraz krajobraz nadwiślańskiego Urzecza. Wykorzystano teksty i materiały fotograficzno-filmowe pokazywane na wystawie czasowej w siedzibie PME.
Akcenty wystawy mobilnej są postawione na tradycji mazurów, oryli i olędrów oraz współdziałaniu tych społeczności. Przedstawiono procesy zaniku tradycyjnego Urzecza (do lat 50. XX w.) oraz tworzenia jego nowej tożsamości od 2010 roku.
Na wystawie jest także kiosk multimedialny. Jego kontent będzie opowieścią o Urzeczu historycznym opartą o archiwalne, mapy, zdjęcia, ikonografie i zdigitalizowaną prasę z końca XIX wieku. W kiosku zamieszczono również kopię kolekcji kart pocztowych ze zbiorów PMA z przedstawieniami stroju wilanowskiego z nadwiślańskiego Urzecza.
Jesteśmy dumni, iż Konstanciński Dom Kultury jest pierwszą lokalizacją owej mobilnej ekspozycji, tak istotnej dla naszego mikroregionu.
Treść wystawy zostanie udostępniona osobom ze specjalnymi potrzebami. Zostanie wykonana audiodeskrypcja oraz napisy do filmów dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku.
Wystawa czynna od 18 grudnia do 28 lutego 2022 r, od wtorku do niedzieli w godz. 11.00-18.00.
Uwaga! 6 i 7 stycznia wystawa nieczynna.
Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15
Wstęp wolny, reżim sanitarny
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status