Nad Wisłą, na Urzeczu. Tu było żyć trudno, ale się opłacało…

Wystawa mobilna „Nad Wisłą, na Urzeczu” będzie kontynuacją wystawy czasowej eksponowanej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 21 sierpnia 2020 r. Miała ona na celu pokazanie szerszej społeczności słabo znanego regionu Urzecza, położonego po obu stronach Wisły między Czerskiem a Warszawą, którego tradycje związane są z flisakami i osadnictwem olęderskim. Nie będzie to jednak taka sama wystawa. Dzięki badaniom, realizacjom zdjęciowym i filmowym prowadzonym w bieżącym roku zasób merytoryczny wystawy zostanie powiększony o powiaty znajdujące się na południe od Warszawy.

Etnografia Urzecza zostanie przedstawiona poprzez pryzmat pamięci jego współczesnych mieszkańców oraz zasoby archiwalne. Narracja skoncentruje się na trzech społecznościach, których współistnienie stworzyło kulturę tego regionu: włościan (Mazurów), flisaków (oryli) i olędrów. Na wystawie zostaną pokazane kopie damskiego i męskiego stroju wilanowskiego z nadwiślańskiego Urzecza, stanowiące jeden z najistotniejszych elementów charakteryzujących folklor regionu. Na stronę ekspozycyjną wystawy złożą się gabloty (na stroje), plansze z opisami i ikonografią, zdjęcia archiwalne i współczesne oraz obiekty udostępnione przez podmioty prywatne.

Na trzech monitorach będą prezentowane tematyczne wywiady wideo ze współczesnymi mieszkańcami Urzecza, zapisy filmowe przedstawiające folklor oraz krajobraz nadwiślańskiego Urzecza. Wykorzystane zostaną teksty i materiały fotograficzno-filmowe pokazywane obecnie na wystawie czasowej w siedzibie PME.

Akcenty wystawy objazdowej będą jednakże bardziej postawione na tradycji mazurów, oryli i olędrów oraz współdziałaniu tych społeczności. Przedstawione zostaną procesy zaniku tradycyjnego Urzecza (do lat 50. XX w.) oraz tworzenia jego nowej tożsamości od 2010 roku.

Na wystawie przewidziano także kiosk multimedialny. Jego kontent będzie opowieścią o Urzeczu historycznym opartą o archiwalne, mapy, zdjęcia, ikonografie i zdigitalizowaną prasę z końca XIX wieku. W kiosku zostanie również zamieszczona kopia kolekcji kart pocztowych ze zbiorów PMA z przedstawieniami stroju wilanowskiego z nadwiślańskiego Urzecza.

Treść wystawy zostanie udostępniona osobom ze specjalnymi potrzebami. Zostanie wykonana audiodeskrypcja oraz napisy do filmów dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku.

Premiera wystawy w Konstanciński Dom Kultury!

 

Kurator wystawy:

Mariusz Raniszewski

Kuratorium Etnograficzne PME

Producenci wystawy:

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Państwowe Muzeum Etnograficzne

Partnerzy wystawy:

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Konstanciński Dom Kultury

 

 

18 grudnia – 20 marca 2022 r.

Czynna od wtorku do niedzieli w godz. 11.00-18.00

Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15

Wstęp wolny, reżim sanitarny

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status