Natura Obrazu

Wystawa malarstwa

Maria Podgórska i Marcin Niewęgłowski

28 lipca – 30 sierpnia 2024 r.

Wernisaż: 27 lipca 2024 r., godz. 17.00

Marcin Niewęgłowski jest autorem obrazów quasi-portretowych, utrzymanych w nurcie realizmu magicznego. Łączy w nich elementy realne z wytworami swojej wyobraźni, przekształcając je w niesamowite, fantastyczne kombinacje. Inspiracje czerpie z obserwacji codziennej rzeczywistości. W 2018 otrzymał roczne stypendium
Miasta Stołecznego Warszawy na realizację projektu Portret Fantastyczny. Jego obrazy zostały wystawione w Galerii Oranżeria w Radzyniu Podlaskim, Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, Służewskim Domu Kultury, Galerii Żywa w Warszawie, Galerii Maya w Toruniu.

Maria Podgórska od dziecka uwielbia naturę, od zawsze marzyła również o uprawianiu malarstwa. Najpierw ukończyła studia ogrodnicze na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Już po latach, podążając za swoimi marzeniami ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymując dyplom z wyróżnieniem (2022 r.) w pracowni prof. Piotra Klugowskiego. Zwieńczeniem procesu kształcenia artystycznego był udział w wystawie najlepszych dyplomów w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Dyplomowy cykl obrazów Poranne impresje, inspirowany jest przeżyciami i wzruszeniem związanym z efektami świetlnymi, jakie uzyskał Gaudi w swoim największym życiowym dziele architektonicznym – Sagrada Familia. Cytując artystkę: Ten genialny artysta jest dla mnie wielką inspiracją, ponieważ podobnie jak ja, Gaudi ukochał bardzo okoliczną naturę – roślinność i zwierzęta, z których to form czerpał pomysły przy konstrukcji swoich budowli. Nic więc dziwnego, że ten świat przyrody, często magiczny tak bardzo poruszył i moje serce.

Obrazy Marcina Niewęgłowskiego i Marii Podgórskiej spotkają się na wystawie w konstancińskiej Hugonówce. Nigdy wcześniej się nie widziały, w przestrzeni galerii poznają się ze sobą i zaczną rozmawiać. Relacje te pobudzają widza do własnych interpretacji, wpłyną też na nasz odbiór emocjonalny. Zaczniemy zauważać pewne podobieństwa, ale też zupełnie odmienny powód używania koloru i formy. Obrazy Marcina Niewęgłowskiego są bardzo narracyjne, najpierw widzimy w nich postać wplecioną w surrealistyczną przestrzeń, dopiero później dostrzegamy relacje kolorystyczne. W obrazach Marii Podgórskiej możemy dostrzec dokładnie odwrotną prawidłowość. Artystka inspiruje się dziełami architektonicznymi Gaudiego, ale same obrazy są na wpół abstrakcyjne, plama i kolor zdają się być najważniejszą składową obrazu. Te odmienne natury obrazów poszerzają pole ich interpretacji i pozwalają nam jeszcze pełniej ich doświadczać.

dr Aleksander Ryszka
Kurator wystawy

28 lipca – 30 sierpnia 2024 r.

Wernisaż: 27 lipca 2024 r., godz. 17.00

Konstanciński Dom Kultury „Hugonówka”, ul. Mostowa 15

Wstęp wolny

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status