Niepoprawni Marzyciele

Niepoprawni marzyciele w Konstancinie

W sobotę, 25 maja o godz. 12.00 w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie, obok Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej w ramach plenerowej, interaktywnej instalacji przestrzennej „Oblicza Nieodległości” odbędzie się spotkanie historyczne „Niepoprawni marzyciele”. Będzie poświęcone wybitnym postaciom, które odegrały ważne role w drodze Polski do niepodległości. Wezmą w nim udział historycy – prowadzący Witold Rawski oraz jego gość dr Krzysztof Jabłonka. Spotkaniu będzie towarzyszył piknik historyczny, podczas którego Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” zaprezentuje umundurowanie, uzbrojenie i pojazdy wojskowe z minionych epok. Fenomenem było to, że u schyłku XIX i na początku XX w. żyło i działało tak wiele wybitnych osób, które nieustępliwie walczyły o wolną i suwerenną Polskę. Byli to ludzie różnych profesji i nierzadko o odmiennych poglądach. Łączyło ich marzenie o niepodległej Ojczyźnie. Należeli oni do pokolenia „niepokornych” – urodzonych krótko przed wybuchem Powstania Styczniowego lub kilka lat po jego upadku. Pochodzili przeważnie z rodzin inteligenckich o korzeniach szlacheckich, często podupadłych finansowo, m.in. z powodu konfiskaty majątku przez władze zaborcze. W domach rodzinnych młodzi przysłuchiwali się rozmowom i opowieściom, które ich ukształtowały. Historycy opowiedzą o ich niepodległościowych czynach. Panel „Niepoprawni marzyciele” jest częścią cyklu historycznych spotkań towarzyszących interaktywnej, plenerowej instalacji przestrzennej „Oblicza Niepodległości” autorstwa Cezarego Żeglińskiego, którą można oglądać w konstancińskim Parku Zdrojowym do 30 czerwca.

 

Kolejne spotkania historyczne poświęcone tematyce pojęcia niepodległości:

8 czerwca – „Bić się czy nie bić?”

15 czerwca – „Nie tylko trzepot rzęs”

22 czerwca – „Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?”

 

Każdemu spotkaniu będzie towarzyszyły pikniki historyczne podczas których Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” zaprezentuje umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie i pojazdy wojskowe z minionych epok.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status