Finisaż wystawy „Świat w moich oczach – Kolekcja Nocny Art Patrol” 

oprowadzanie kuratorskie dra Mariusza Horanina

4 września o godz. 16.00

wstęp wolny

Konstanciński Dom Kultury „Hugonówka”
ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna. Tylko dla dorosłych 18 +

Galeria Hugonówki gości najciekawsze osobowości malarstwa współczesnego w Polsce. Na wystawie „Świat w moich oczach” zobaczyć ponad 40 prac 12 artystów. Jest to część autorskiej kolekcji dr. Mariusza Horanina Nocny Art. Patrol. Nad kilkoma obrazami artyści pracowali niemal do ostatniej chwili, a aż 1/3 wszystkich prac na wystawie „Świat w moich oczach” pokazywana jest w Galerii Hugonówka premierowo.

Kolekcja Nocny Art Patrol została założona w 2020 roku w Krakowie przez dr Mariusza Horanina. Jej celem jest wsparcie i promocja najciekawszych osobowości i zjawisk malarstwa współczesnego w Polsce. Przy udziale prywatnych kolekcjonerek i kolekcjonerów powstała znacząca kolekcja aktualnego malarstwa, które jest sukcesywnie prezentowane na wystawach oraz w przestrzeni medialnej. Kolekcja Nocny Art Patrol ma charakter dynamiczny i jej misją jest aktywne wspieranie działalności najwybitniejszych artystów i artystek oraz dalszego rozwoju malarstwa współczesnego w Polsce.

Artyści:

Monika Chlebek – Bolesław Chromry – Dawid Czycz – Wiktor Gałka – Karolina Jabłońska – Agata Kus – Krzysztof Marchlak – Karol Palczak – Łukasz Patelczyk – Adam Rzepecki – Magdalena Sawicka – Konrad Żukowski

koncept wystawy: Mariusz Horanin
kuratorzy wystawy: Artur Winiarski i Mariusz Horanin

Konstanciński Dom Kultury „Hugonówka”
ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna. Tylko dla dorosłych 18 +

The Night Art Patrol collection was founded in 2020 in Krakow by Dr. Mariusz Horanin. Its aim is to support and promote the most interesting personalities and trends of contemporary painting in Poland. With the participation of private collectors, a significant collection of current paintings has been created, which is successively presented at exhibitions and in the media space. The Night Art Patrol Collection is dynamic and its mission is to actively support the activities of the most eminent artists as well as further the development of contemporary painting in Poland.ATTENTION! EXHIBITION FOR ADULTS ONLY!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status