Kreatywne soboty
Jaką tajemnicę skrywają w sobie zamkowe mury? Może ukrywają skarby? W jaki sposób powstają baszty i co to jest cech rycerski? Na jakiej zasadzie działa most zwodzony? Na te wszystkie pytania zbudujemy odpowiedzi podczas rodzinnych warsztatów lego – „Na średniowiecznym zamku”.
Podczas warsztatów uczestnicy zbudują z kloców LEGO makietę imponującego średniowiecznego zamku – baszty, salę królewską, cech rycerski, bramy z mostem zwodzonym, stajnie i targowisko na dziedzińcu.
13 kwietnia godz. 15.00
KDK Gryf
ul. Sobieskiego 13
Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.
zapisy: edukacja@hugonowka.pl
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status