Wirtualne Muzeum Konstancina – Jerzy Zawieyski

Jerzy Zawieyski, a właściwie Henryk Nowicki to aktor, dramatopisarz, prozaik i eseista. Urodził się w 1902 r. w Radogoszczy, w rodzinie inteligenckiej. W latach 1923-26 uczył się w szkole dramatycznej w Krakowie. Po studiach związał się z teatrem. W latach 1932-39 sprawował funkcję instruktora w Instytucie Teatrów Ludowych. Po 1945 r. skupił się na działalności literackiej i publicystycznej, był związany z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 1949 r. miał zakaz publikacji i wystawiania sztuk, który zniesiono mu wraz z polityczną odwilżą w 1955 roku. Był posłem na Sejm PRL w latach 1957-69 z ramienia „Znaku” oraz członkiem Rady Państwa (1957-68). Równocześnie pełnił funkcję prezesa warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Podczas wydarzeń marcowych w 1968 r. Zawieyski wraz z kilkoma posłami koła „Znak” wystosował interpelację poselską w obronie studentów brutalnie pobitych przez milicję. Wystąpienie Zawieyskiego wywołało w Sejmie polityczną burzę. Pozbawiono go mandatu poselskiego. Dziesięć dni po partyjnej nagonce doznał wylewu krwi do mózgu. Zginął w Warszawie 18 czerwca 1969 r., wskutek tragicznego wypadku, wypadając z trzeciego piętra szpitala. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na cmentarzu w Laskach.

Z Konstancinem Jerzy Zawieyski związany był ściśle od 1963 r., kiedy to – z myślą o spokojnej starości, zakupił dom z ogrodem przy ul. Piłsudskiego. Po jego śmierci w domu tym zamieszkała siostra pisarza Helena Styczyńska. Po jej śmierci, w 1986 r., dom pozostał w rękach rodziny pisarza i jest zamieszkiwany przez nią do dziś.

O jego życiu, działalności, twórczości i związkach z Konstancinem-Jeziorną opowie Mariusz Bochyński. Zapraszamy.

Czwartek, 20 stycznia, godz. 18.00

KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

wstęp wolny, reżim sanitarny

Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu spotkania od godz. 12.00

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status