Wolontariusz Roku 2020

Samorząd Konstancina-Jeziorny uhonoruje osoby działające bezinteresownie oraz charytatywnie na rzecz gminy i mieszkańców. Kandydatów do tytułu „Wolontariusza Roku 2020” można zgłaszać do 30 kwietnia.

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna znów przyzna tytuł „Wolontariusza Roku”. Jest on uhonorowaniem osób działających bezinteresownie oraz charytatywnie na rzecz naszej gminy i mieszkańców.

Trzy kategorie

Wyróżnienia tradycyjnie zostaną przyznane w trzech kategoriach: kultura, sport i rekreacja oraz działalność społeczna. Do tej ostatniej można zgłaszać m.in. osoby zaangażowane w niesienie pomocy potrzebującym w czasie trwającej pandemii. Propozycje kandydatów do tytułu mogą składać:

  • instytucje i organizacje społeczne działające na terenie gminy;
  • organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły;
  • mieszkańcy gminy.

Wnioski zweryfikuje kapituła konkursowa powołana przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy. Przy ocenie pod uwagę będą brane m.in.: okres i zakres prowadzenia działalności społecznej kandydata, jego zaangażowanie, partnerstwo w podejmowanych działaniach, a także społeczna aktywność w środowisku lokalnym. Uwaga! Ocenie podlegać będą tylko kompletne, podpisane zgłoszenia wypełnione w każdej rubryce, wraz z pisemną zgodą osoby nominowanej.

Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia, na formularzu dostępnym poniżej, będą przyjmowane do 30 kwietnia w formie elektronicznej (skan formularza i załączników należy przesłać na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl) lub papierowej (na adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopercie: „Wolontariusz Roku 2020”).

Wyniki i regulamin

Nazwiska Wolontariuszy Roku 2020 poznamy w maju. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania tytułu można znaleźć w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Do pobrania:

regulamin

wniosek

zarzadzenie-komisja

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status