46. Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka

23 marca w Konstancińskim Domu Kultury Gryf odbyły się gminne eliminacje 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Wzięło w nich udział 52 uczestników. Prezentacje oceniane były przez jury w trzech kategoriach klas szkoły podstawowej: klasa 0-III, klasa IV-VI, klasa VII-VIII.

Jury w składzie:

Marta Alaborska – przewodnicząca
Małgorzata Moskalewicz
Magdalena Mich

Przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii kl. 0-III
1. miejsce – Nazar Stupakov, kl. I a, SP 3
2. miejsce – Zuzanna Górska, kl. I, SP 6
3. miejsce – Paulina Dolacińska, kl. II b, SP 2
Wyróżnienie – Maja Julia Mężyk, kl. III, SP 4

W kategorii kl. IV-VI
1. miejsce – Zuzanna Wojtkowska, kl. IV, No Bell
2. miejsce – Helena Górska, kl. VI, SP 4
3. miejsce – Hanna Rokita, kl. IV, No Bell
Wyróżnienie – Natalia Sokalska, kl. V c, SP 2

W kategorii kl. VII-VIII
1. miejsce – Amelia Ratajczyk, kl. VIII c, SP 2
2. miejsce – Natasza Kondraciuk, kl. VIII c, SP 2
3. miejsce – Konstantyn Matiukin, kl. VIII b, SP 1
Wyróżnienie – Gabriela Górska, kl. VIII, SP 4

 

Eliminacje gminne – 23 marca 2023 r. godz. 10.00, Konstanciński Dom Kultury, Willa Gryf, ul. Sobieskiego 13

Zgłoszenia do 17 marca (godz. 9.00 – 17.00) Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VIII szkoły podstawowej. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finałowe i są oceniane w trzech kategoriach wiekowych.

W eliminacjach gminnych zmierzą się laureaci pierwszych trzech miejsc z poszczególnych kategorii wiekowych wyłonieni podczas eliminacji szkolnych.

Termin składania dokumentów upływa 17 marca 2023 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

Eliminacje gminne odbędą się 23 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Konstancińskim Domu Kultury Gryf, ul. Sobieskiego 13.

Przesłuchanie finałowe  46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12 w  Warszawie, 15 i 16 kwietnia 2023 r.  Koncert Laureatów – 22 kwietnia 2023 r. także w MIK.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status