Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna – bezpłatne wycieczki z przewodnikiem

Pieszo, rowerem i kajakiem – to cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po gminie Konstancin-Jeziorna. Zapraszamy w każdy weekend od 31 lipca do 26 września. Na mieszkańców czeka aż 36 tematycznych wypraw ukazujących walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze jedynego uzdrowiska na Mazowszu. Obowiązują zapisy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I TERMINARZ WYCIECZEK

Obowiązują zapisy

Wycieczki, których hasłem przewodnim jest „Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna”, adresowane są do mieszkańców gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”, czyli: Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Góra Kalwaria i Prażmów, którzy:

– ukończyli 12. rok życia i posiadają kartę rowerową – w przypadku wycieczek rowerowych;
– ukończyli 16. rok życia – w przypadku spływu kajakowego.
– w przypadku wycieczek pieszych nie obowiązują ograniczenia wiekowe.

Na wycieczki obowiązują zapisy (1 wycieczka – maks. 15 osób). Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl (w treści maila należy podać: termin i nazwę wycieczki, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania uczestnika) lub telefonicznie pod numerem: 22 484 24 41 (w godzinach pracy urzędu). Szczegółowe informację dostępne są w regulaminie (do pobrania poniżej).

Organizator i współfinansowanie

Operacja pn. „Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego” jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status