Konkurs Broda i Wąsy Retro

Konstanciński Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie „Broda i Wąsy Retro”. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, której stylizacja brody i/lub wąsów najlepiej odda stylistykę przełomu XIX i XX wieku. Jury konkursowe wyłoni Laureatów, biorąc pod uwagę zgodność ze stylistyką okresu, oryginalność oraz wykorzystane środki wyrazu artystycznego.

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do wzięcia udziału w Paradzie Retro w dniu 4 czerwca 2023 r. o godz. 12.30. Parada rozpocznie się przy Starej Papierni i przejdzie do Parku Zdrojowego. Udział w konkursie należy zgłosić na polanie przy Hugonówce w Parku od 13.30 bezpośrednio po paradzie.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na scenie Amfiteatru w Parku Zdrojowym około godz. 16.10. Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy, na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin konkursu „Broda i wąsy retro”

Organizator konkursu: Konstanciński Dom Kultury.
Konkurs organizowany jest w dniu 4 czerwca 2023 r. Zapisy do udziału w konkursie po Paradzie Retro podczas Pikniku, od godz. 13.30 na polanie przy Hugonówce.
Miejsce konkursu: Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie.

Przedmiot Konkursu, uczestnicy oraz zasady przyznawania nagród

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osoby, której broda i/lub wąsy najlepiej oddają stylistykę brody i/lub wąsów z okresu Belle Epoque (1890 – 1914).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby w różnym wieku.

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w PARADZIE o godz. 12.30, Stara Papiernia – Park Zdrojowy w dniu 4 czerwca 2023 r. (niedziela), a następnie do zgłoszenia się na polanie przy Hugonówce w Parku bezpośrednio po Paradzie Retro, od godz. 13.30.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni Laureatów, biorąc przy wyborze pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność ze stylistyką okresu
– oryginalność pomysłu,
– ilość wykorzystanych środków wyrazu artystycznego.
Werdykt Komisji jest ostateczny.

W konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Pikniku na scenie Amfiteatru Parku Zdrojowego w dniu 4 czerwca około godz. 16.10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów regulaminowych nagroda zostanie przyznana kolejnym Uczestnikom.

Przystępując do Konkursu Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze swojego nazwiska oraz wizerunku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku oraz wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

Konkurs Broda i Wąsy Retro 2023 – regulamin

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status