Konkurs na Strój Retro

Konkurs – Strój Belle Epoque (1890-1914)

Konstanciński Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na Strój Belle Epogue.

Celem konkursu jest wyłonienie rodziny oraz osoby indywidualnej, których strój najlepiej odda  stylistykę przełomu XIX i XX wieku. Jury konkursowe wyłoni Laureatów, biorąc pod uwagę zgodność ze stylistyką okresu, oryginalność oraz wykorzystane środki wyrazu artystycznego.

 

Osoby zainteresowane  konkursem zapraszamy do wzięcia udziału w Paradzie Retro  w dniu 4 czerwca 2023r. o godz. 12.30. Parada rozpocznie się przy Starej Papierni i przejdzie do Parku Zdrojowego. Udział w konkursie należy zgłosić na polanie przy Hugonówce w Parku od 13.30 bezpośrednio po paradzie.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na scenie Amfiteatru w Parku Zdrojowym około godz. 16.10. Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy, na zwycięzców czekają nagrody.

REGULAMIN

Regulamin konkursu Belle  Epoque

Organizator konkursu:  Konstanciński Dom Kultury.

Konkurs organizowany jest  w dniu 4 czerwca 2023 r. Zapisy do udziału w konkursie po Paradzie Retro podczas Pikniku, od godz. 13.30 na polanie przy Hugonówce.

Miejsce konkursu: Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie.

 

Przedmiot Konkursu, uczestnicy  oraz zasady przyznawania nagród

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie rodziny i osoby indywidualnej, których strój najlepiej oddaje stylistykę okresu Belle Epoque (1890 – 1914).

 

W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz rodziny. Przez rodzinę rozumie się min. 3 osoby (tj. 2 osoby dorosłe, pełnoletnie i 1 dziecko). Uczestnik Konkursu (rodzina, osoba indywidualna)  może zaprezentować tylko jedno przebranie.

 

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w PARADZIE o godz. 12.30, Stara Papiernia – Park Zdrojowy w dniu 4 czerwca 2023 r. (niedziela), ubrani w stroje, które są przedmiotem Konkursu, a następnie do zgłoszenia się  na polanie przy Hugonówce w Parku bezpośrednio po Paradzie Retro, od godz. 13.30.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni Laureatów, biorąc przy wyborze pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność ze stylistyką okresu

– oryginalność pomysłu,

– ilość wykorzystanych środków wyrazu artystycznego.

Werdykt Komisji jest ostateczny.

 

W konkursie zostaną  przyznane 2 nagrody:

I miejsce w kategorii Rodzina

I miejsce w kategorii Osoba indywidualna

oraz wyróżnienia.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Pikniku w Parku Zdrojowym w dniu 4 czerwca około godz. 16.10 na scenie Amfiteatru. W przypadku  braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów regulaminowych nagroda zostanie przyznana kolejnym Uczestnikom.

 

Przystępując do Konkursu Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze swojego nazwiska oraz wizerunku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Postanowienia końcowe

 

Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie  zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku oraz wykorzystywanie  i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

Konkurs na Strój Retro BELLE EPOQUE 2023 – Regulamin

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status