KONSTAnciński chór kameraLNY

Konstanciński Chór Kameralny rozpoczął swoją artystyczną działalność w roku 2014. Jest chórem mieszanym, czterogłosowym i składa się z pasjonatów muzyki.

Chór działa w ramach Konstancińskiego Domu Kultury „Hugonówka”. Koncertuje regularnie, kilka razy w roku. W repertuarze zespołu są kompozycje różnych stylów i epok, od pieśni ludowych, niepodległościowych, po utwory sakralne i rozrywkowe. Szczególne miejsce w repertuarze Chóru zajmują kolędy i pastorałki. Zespół bierze też udział w konkursach ogólnopolskich. Występuje z zawodowymi muzykami.

W marcu 2022 r. Chór (wraz Filharmonikami Warszawskimi i Chórem Miasta Siedlce oraz Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu), wykonał IX Symfonię Beethovena,  znaną z jej finałowej części – „Ody do radości”.

Konstanciński Chór Kameralny realizuje też spektakle muzyczne współpracując z innymi sekcjami KDK „Hugonówka”. W  roku 2023 były to spektakle: „Bajeczne przeboje” z udziałem sekcji tanecznej oraz „Magiczny czas”, koncert kolęd we współpracy ze Studiem Piosenki.

Konstanciński Chór Kameralny jest jednym z największych zespołów muzycznych w naszej gminie. Wzrusza i bawi mieszkańców, którzy docenili go i nagrodzili  największą ilością głosów  w  ramach Budżetu Obywatelskiego (2021 r., 2023 r.). Umożliwiło to zespołowi rozwinięcie bogatej, ciekawej oferty artystycznej (autorskie spektakle: „Pieśni Niepodległości” z udziałem aktora Rafała Szałajki oraz „Bajeczne przeboje” przy akompaniamencie pianisty i kompozytora Igora Przebindowskiego).

Chór powstał dzięki zaangażowaniu rodziców Szkoły Muzycznej w Konstancinie, gdzie początkowo działał. Wieloletnim dyrygentem chóru był Piotr Stawarski, organista i muzyk Filharmonii Narodowej. Od 2023 zespół prowadzi Franciszek Kubicki.

 

Prowadzący – Franciszek Kubicki

Absolwent Wydziału Muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył Podyplomowe Studium dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako organista w Parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie, gdzie założył i prowadził chór mieszany. Był członkiem Chóru Musica Sacra przy Katedrze św. Floriana w Warszawie. Od 1990 roku związany z Archikatedralnym Chórem Męskim Cantores Minores (wcześniej działającym jako chłopięcy). Od 2016 roku pełni funkcję dyrygenta tego zespołu. Od 2022 roku jest organistą w kaplicy Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Poza działalnością muzyczną pracuje jako wdrożeniowiec, audytor i pełnomocnik w zakresie systemów zarządzania ISO.

Próby: poniedziałek – próby tutti, piątek – próby głosowe

Koszt – 100,00/miesięcznie

Zapraszamy na przesłuchania

Nabór głosów męskich (basów i tenorów)

Miejsce: KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status