Strefa Kobiet PoZYTYwnie ZaKRĘCONYch

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych jest przestrzenią dla kobiet, w której mogą się spotykać, rozwijać, integrować i wymieniać doświadczenia. To miejsce, które daje szansę poznawania siebie oraz osób, które inspirują do działania, podejmowania decyzji, brania życia we własne ręce. 

Pomysłodawczynią i koordynatorką Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych jest Alicja Stankiewicz – psycholog, coach, muzyko i choreoterapeutka. Pracuje z osobami zmagającymi się z napięciami w ciele, a także z kobietami w kryzysie, które są na zakręcie życiowym.

Każde spotkanie jest poświęcone innemu, niezwykle interesującemu tematowi i ma charakter warsztatowy. W zajęciach biorą udział także zaproszeni goście – eksperci rozmaitych dziedzin. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status