Dzieje żydowskiej społeczności

Sztetl Jeziorna. Dzieje żydowskiej społeczności Jeziorny, Skolimowa i Konstancina od XVII wieku do 1941 roku

 

Przed II wojną światową ówczesną gminę Jeziorna zamieszkiwało ponad 650 Żydów, a do letnisk Skolimowa i Konstancina przyjeżdżało wielu lekarzy, architektów, osób biorących udział w życiu gospodarczym II Rzeczpospolitej. Gmina wyznaniowa Jeziorna skupiająca osoby wyznania mojżeszowego obejmowała zaś prócz Jeziorny i okolic także tereny obecnego Wilanowa i Ursynowa. Książka Pawła Komosy, Witolda Rawskiego i Adama Zyszczyka wydana przez Konstanciński Dom Kultury opowiada o życiu tej społeczności. „Sztetl Jeziorna. Dzieje żydowskiej społeczności Jeziorny, Skolimowa i Konstancina od XVII wieku do 1941 roku” to próba odtworzenia dziejów tutejszej społeczności i jednocześnie upamiętnienia wydarzeń sprzed 80 lat. Przedstawia dzieje społeczności znad Jeziorki, począwszy od pierwszych przybyszy w XVII i XVIII wieku, poprzez jej rozwój ściśle związany z tutejszą Papiernią, aż po kres, który stanowiła wojna. Lecz przede wszystkim jest to opowieść o przedwojennym sztetlu w Jeziornie, życiu codziennym w miejscu, w którym Polacy i Żydzi mieszkali obok siebie. O zaginionych sklepach, synagogach, rzemieślnikach znad Jeziorki. Patronem książki jest Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Książka została wydana z okazji 80-lecia likwidacji getta w Jeziornie, które miało miejsce 25 stycznia 1941 roku.

Autorzy: Paweł Komosa, Witold Rawski, Adam Zyszczyk

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status