Osiem wieków Cieciszewa

Książka wydana w 2013 roku z okazji 650-lecia Cieciszewa, napisana przez historyka Pawła Komosę, mieszkańca tych terenów. Cieciszew to jedna z najstarszych miejscowości na Mazowszu, licząca sobie prawie osiem wieków historii. Powstała kiedy nie było nie tylko Konstancina oraz sąsiednich miejscowości jak Piaseczno czy Lesznowola, lecz także Warszawy, będąc niezwykle ważnym grodem na szlaku handlowym z Czerska. 

Z niezwykle interesującego opracowania historyka Pawła Komosy można się dowiedzieć, że pierwsze wzmianki na temat Cieciszewa pochodzą z połowy XIII wieku. W Ciciszewie znajdował się gród strzegący ważnych szlaków handlowych i przeprawy przez Wisłę. Ziemie należały do Stanisława Pierzchały z Turowic, herbu „Roch”, który piastował ważne urzędy w ówczesnym, niezależnym księstwie czerskim. Historyk przytacza również etymologię nazwiska i genezę herbu rodu. „Roch” nawiązuje do wieży szachowej, która natomiast wywodzi się od słoni bojowych, których używano w starożytności. Nazwisko zaś pochodzi od staropolskiego słowa oznaczającego osobę zapalczywą i porywczą. Stanisław z Cieciszewa 25 czerwca 1363 roku otrzymał od księcia Siemowita oficjalną zgodę na lokację wsi na prawie niemieckim, która powstała wokół grodu. Ponadto zgodnie z aktem lokacji wieś otrzymała liczne przywileje i zwolnienie z opłat. Lokacja wsi zapoczątkowała rozwój gospodarczy tych ziem oraz powstanie kolejnych miejscowości dzisiejszej gminy. Zaś potomkowie Stanisława władali nimi przez kolejne wieki, na długo przed rodem Potulickich, z którym wiąże się powstanie letniska Konstancin.

Autor: Paweł Komosa

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status